Jump to content

Shahzad

Members
  • Content Count

    4
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral
  1. Iya, maap, salah ketik. Yang saya maksud adalah bertabaruk (ngalap berkah) kepada benda pusaka. Apakah itu boleh?
  2. Saya penasaran, mengapa malaikat selalu taat kepada Allah?
  3. Saya sering mendengar perihal halal bi halal. Akan tetapi, saya lupa tradisi halal bihalal dilakukan oleh umat islam setelah merayakan apa?
  4. Saya ingin bertanya, apakah boleh tawasul untuk benda pusaka?
×
×
  • Create New...